Als uw tanden of kiezen erg beschadigd zijn na een ongeval, grote vullingen of door behandelde ontstekingen in het wortelkanaal, dan kunnen kronen essentieel zijn voor het behoud van uw gebit. Een kroon is een tandkleurig kapje, tegenwoordig veelal gemaakt uit porselein, dat over een tand of kies geplaatst wordt ter versterking of verfraaiing van uw gebit. De kies of tand wordt eerst omslepen, waarna de kroon wordt geplaatst.

 

Wanneer één of meerdere tanden of kiezen in uw gebit ontbreken, kunnen wij een brug maken. Een brug (bestaande uit een of meerdere kunsttanden en pijlerelementen) wordt verankerd aan aangrenzende natuurlijke tanden/kiezen. De brug omspant dus de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt. Zowel de kroon als brug wordt met behulp van cement vastgezet en is niet door uzelf te verwijderen. Kronen en bruggen zorgen voor een beter kauwvermogen, het voorkomt dat andere tanden scheef- of uitgroeien en het verbetert het uiterlijk van uw gebit.

Voor het vervaardigen van kronen, bruggen, facings, inlays en onlays zijn vaak meerdere behandelingen nodig. Door het gebruikt van computergestuurde CEREC-technologie kunnen deze restauraties in één behandeling bij ons plaatsvinden. Hierdoor kan een afgebroken tand of kies direct hersteld worden zonder dat er gebitsafdrukken (happen) en meerdere afspraken nodig zijn.